Tag Archives for " B Corp "

ดาวีนเนสและคอมฟอร์ทโซน-แบรนด์แรกของวงการดูแลผิวที่ได้รับตรา B Corps!

Shares

เมืองปาร์มาวันที่ 1 ธันวาคม 2016 บริษัท ดาวีนเนส จำกัด เป็นเครือบริษัทจากประเทศอิตาลีที่มุ่งมั่นในการเป็นมืออาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปาร์มาก็ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน B Corps และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทั่วโลกที่ปรับเปลี่ยนและวิวัตน์ธุรกิจเพื่อการเป็นมิตรต่อผู้คนและโลก

บริษัทก่อตั้งในปี 1983 โดยครอบครัวบอลลาติ ปัจจุบันนี้กลายเป็นบริษัทนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์การดูแลบำรุงรักษาผมโดยมีแบรนด์ดาวิเนสอันเป็นที่รู้จัก ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็มีแบรนด์คอมฟอร์ทโซน นอกจากสำนักงานใหญ่ที่เมืองปาร์มาแล้วยังมีสาขาในลอนดอน ปารีส นิวยอร์ค เม็กซิโกซิตี้ ฮ่องกง และดีเวนเตอร์(ประเทศฮอลแลนด์) และส่งออกจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก แบรนด์ดังทั้งสองแบรนด์ต่างก็ผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่รังสรรค์ด้วยความชำนาญและเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งความยั่งยืนและความใส่ใจในผู้บริโภคคือหัวใจของธุรกิจ

ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา บริษัทจากประเทศอิตาลีแห่งนี้ก็ได้ตั้งเป้าหมายที่ผสานความสำเร็จของธุรกิจและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน ไม่เพียงแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมไปถึงบุคคลากรซึ่งเปรียบเสมือนผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัท และแน่นอนย่อมรวมถึงลูกค้าซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัทเช่นกัน ปรัชญาแห่งความยั่งยืนนี้ได้ฝังรากลึกลงไปในบริษัทและได้ปั้นแต่งเอกลักษณ์และการทำงานในทุกๆวันจนได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและระบบ ผ่านไปหลายปีวิสัยทัศน์ก็บรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆออกมา ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมารายงานประจำปีของบริษัทก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมทั้งที่ได้บรรลุแล้วในรูปของเป้าหมายในปีที่ผ่านมา เป้าหมายของปีนี้ และแผนงานสำหรับปีต่อๆไป

เจตนารมณ์ของเครือบริษัทดาวิเนสคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของ B Corps ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีแบบแผน, แนวทาง และความมั่นคงที่ซึ่งคุณค่าจะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในชีวิตจริง “พวกเรารู้สึกสบายใจที่ได้เห็นบริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอด นี่ทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ว่าธุรกิจนี้คือเครื่องมือที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตแก่สังคม ไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม” เปาโล บรากุซซี่ ประธานบริหารเครือบริษัทดาวิเนสได้กล่าว

ด้วยการรับรองมาตรฐานของเครือบริษัทดาวิเนสในครั้งนี้ทำให้ดาวิเนสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่เรียกกันว่า บี คอร์ป ที่หมายถึงว่านอกเหนือไปจากเรื่องราวทางธุรกิจแล้ว ยังอุทิศและทุ่มเทให้กับการสร้างนววัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยที่ยังดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ บริษัทใดๆก็ตามที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน B Corps นั้นจะต้องผ่านการตรวจากผู้รับรองทั้งในด้านดัชนีของทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอันได้แก่ การบริหาร บุคคลากร สังคม สิ่งแวดล้อม และลูกค้าโดยจะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนไปจนถึง 200 คะแนน สำหรับบริษัทโดยทั่วไปแล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มบริษัทดาวิเนสซึ่งได้พัฒนาและวิวัฒน์เป็นองค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมานานหลายปี

ด้วยคะแนนรวมกว่า 99 คะแนนทั้งบริษัท รวมถึงสาขาต่างๆ ทำให้ประสบความสำเร็จในปี 2016 ในการบรรลุเป้าหมายต่างๆดังต่อไปนี้
-การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (SLCA) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
-ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ทั้งการผลิต การบรรจุที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

-ลดปริมาณของเสียและเพิ่มการใช้งานวัตถุใช้ซ้ำ
-ดูแลและควบคุมผู้ส่งวัตถุดิบให้อยู่ภายใต้มาตรฐานและใส่ใจกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน

เป้าหมายเหล่านี้สำหรับดาวิเนสและคอมฟอร์ทโซน เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางซึ่งบรรลุเป้าหมายไปหลายด้าน แต่ก็ยังมีส่วนที่เหลือของการเดินทางอีกมากมายให้ค้นพบและฝ่าฟัน การรับรองมาตรฐานบีคอร์ปก็มาในจังหวะเวลาเดียวกับการที่เครือบริษัทดาวิเนสมียอดขายทะลุ 100 ล้านยูโรซึ่งตอกย้ำถึงการเจริญเติบโตของบริษัทที่มีมากว่า 20 ปี

“ผมเชื่อว่าการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงได้ในโลกนี้ คือการที่ใครสักคนจะต้องอุทิศตัวเองโดยปราศจากการลังเล ด้วยเหตุผลนี้ ผมจึงมีความสุขมากๆที่ได้เห็นบริษัทเราได้รับการรับรองมาตรฐาน B Corps ซึ่งเป็นการยืนยันถึงพันธกิจของเราที่จะต้องสานต่อไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน มันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับดาวิเนสและสังคมของเราครับ”

คุณดาวิเด้ บอลลาติ ประธานเครือบริษัทดาวิเนส

 

>