9 เทคนิคสร้างความสำเร็จในธุรกิจสปา

Shares

1. ทำเลที่ตั้ง เป็นอย่างไร สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่ มีผู้คนสัญจรไปมาวันละกี่คน การเดินทางสะดวกหรือไม่ มีที่จอดรถรองรับมากพอสำหรับลูกค้า และลูกค้าในอนาคตต้องการขยายกิจการหรือไม่

2. เรามีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนทุกด้านหรือไม่

เช่น ถ้าเปิดร้านนวดเรามีบริการนวดกี่ประเภทอะไรบ้าง มีนวดแก้อาการ มีนวดหน้าร่วมด้วยหรือเปล่า เราต้องสามารถให้คำแนะนำด้านดูแลสุขภาพให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับลูกค้า

3. หาจุดขาย จุดเด่นของธุรกิจที่มีความแข็งมากพอ จนเรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่ง เช่น ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT , โปรโมชั่นเหนือกว่า , เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง , มีสาขาที่ครอบคลุมลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ , โปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าชื่อดัง , ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับการนวด , มีรูปแบบหรือวิธีการนวดที่ไม่เหมือนใคร

4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องดูทำเลที่ตั้งและแบบการประกอบธุรกิจของเราด้วย ว่าเราจะจับกลุ่มตลาดบนหรือตลาดกลางหรือตลาดล่าง เพราะอะไร ทำไมถึงเลือกกลุ่มเหล่านั้นต้องตอบคำถามให้ธุรกิจเราให้ได้

มาค้นพบ "5 วิธีที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคลีนิคของคุณ" 

ค้นพบ 5 วิธีที่คลีนิคทั่วโลกใช้ในการก้าวเข้าสู่การทำเงินในธุรกิจสุขภาพองค์รวม

5. กำหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสม ซึ่งการกำหนดราคาค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นกัน รวมถึงคู่แข่งที่มีมาตรฐานและการบริการที่ใกล้เคียงกันด้วย ทำการสำรวจตลาด ทดสอบความเป็นไปได้ของตลาดให้ถี่ถ้วน

6. กำหนดความพร้อมด้านบุคลากร การจะทำธุรกิจสปานั้นแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ เพราะต้องอาศัยวิชาชีพเฉพาะทาง พนักงานที่ให้บริการนวดต้องมีความรู้และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เรื่องเส้น การกดจุด นวดเพื่อการผ่อนคลาย หรือด้านการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ

7. จัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้การจัดกิจกรรมทางการตลาดมีมูลค่าสูงมาก เราต้องทำธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จัก แต่วิธีการไหนถึงจะทำให้ธุรกิจสปาของเราเป็นที่จดจำมีการบอกต่อ ในขณะที่กำลังการแข่งขันในธุรกิจนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

8. ต้องมีการปรับปรุงสถานที่หรือพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ ยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นถ้าแลกการที่เขาได้รับความพึงพอใจในบริการ เพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการอย่างเราต้องปรับตัว

9. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผสมผสาน การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถทำกำไรให้ผู้ประกอบการได้ เช่น การใช้คลื่นความถี่ต่ำมาใช้ร่วมกับการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดม การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการการดีทอค ขับของเสียหรือขับน้ำเหลืองออกจากร่างกาย

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นของการดำเนินธุรกิจสปา ซึ่งนับว่ามีอีกหลายปัจจัยมากที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน เมื่อผู้ประกอบการกำหนดแผนธุรกิจออกมาได้แล้ว ก็ไม่ควรละเลยถึง การวางแผนแนวทางการรับมือ การแก้ไขและการปรับปรุง กรณีที่ปรุกิจเราไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านคาดการณ์ไว้เอาไว้ด้วย 

>